Raspisan konkurs za ekološke NVO u Crnoj Gori

OLYMPUS DIGITAL CAMERANVO Green Home sa partnerskim organizacijama: Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa Nikšić, NVO Sjeverna Zemlja i Zelena Akcija/ Friends of the Earth Croatia raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova ekološkim organizacijama u Crnoj Gori za realizovanje projekata i ideja iz oblasti životne sredine.

Cilj programa je povećanje znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za aktivnije učešće u procesu EU integracija za poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene kao i za uspješnu realizaciju kampanja javnog zastupanja i zagovaranja u oblasti životne sredine.

Grant program se realizuje kao aktivnost na projektu „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“ finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u okviru IPA 2014 Civil Society Facility programa za Crnu Goru.

Aplikacije se dostavljaju na e-mail mali.grantovi@greenhome.co.me , a rok za apliciranje je 01. mart 2017. Sve detalje kao i aplikacione forme možete pronaći u aplikacionom paketu koji možete preuzeti ovdje.

guidelines-for-applicants_-ipa_cbbem_final

2-budget-ipa_cbbem

application-form-ipa_cbbem

general-conditions

Molimo vas da eventualna pitanja u vezi sa ovim konkursom pošaljete najkasnije do 15. februara  na e-mail mali.grantovi@greenhome.co.me.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno | Ostavite komentar

Održana radionica za jačanje kapaciteta OCD za praćenje pregovaračkog poglavlja 27

?????????????

Detalj sa radionice

Podgorica; 12-14 decembar 2016. – U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“  Monitoring poglavlja 27 – alati i tehnike praćenja“, održana je radionica za predstavnike civilnog sektora koji se bavi zaštitom životne sredine u Crnoj Gori.

Projekat realizuje NVO Green Home sa Društvom mladih ekologa Nikšić, Sjevernom zemljom,  Zelenom akcijom iz Hrvatske i Centrom za zaštitu i proučavanje ptica koji je i organizovao radionicu.

Projekat je podržala Delegacija Evropske unije kroz IPA CSF program.

Radionica je bila fokusirana na podizanju znanja organizacija civilnog društva kroz prezentovanje metoda praćenja  i kroz iskustva drugih u postupcima pristupanja Evropskoj uniji čime se očekuje uspješno praćenje pregovora u oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori i pozicioniranje uloge organizacija civilnog društva, prvenstveno Koalicije 27 u tom procesu.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno | Ostavite komentar

Potrebne su konkretne mjere za smanjnje aerozagađenja u Nikšiću

vazduhIstraživanja već dugo godina pokazuju da je kvalitet vazduha u Crnoj Gori nezadovoljavajući na većem dijelu teritorije. Društvo mladih ekologa je u više navrata ukazivalo na loš trend. Koliko je opravdana priča o kvalitetu vazduha najbolje su pokazali podaci do kojih smo došli unazad 10 mjeseci. Istraživanje na globalnom nivou je napravio američki Jejl univerzitet i Crna Gora je svrstana na 47. mjestu liste od ukupno 180 zemalja u kojima je sprovođeno istraživanje. Međutim gledano na evropsku rang listu Crna Gora je na  42. mjestu sa indeksom  78.89 što je svrstava u samo dno evropskih zemalja kada je kavalitet vazduha u pitanju. Istraživači su analizu vršili na osnovu dva faktora: zaštite javnog zdravlja i zaštite ekosistema.

U velikom periodu godine kvalitet vazduha u Nikšiću je nezadovoljavajući. Povećane koncentracije PM10  čestica čest su problem naročito u toku grejne sezone. Tako tokom prošle zimske sezone (od novembra do februara) Nikšić je imao 90 dana sa vrijednostima većim od dozvoljenih koncentracija PM10 suspendovanih čestica.

Iako postoje strateška dokumenta za poboljšanje kvaliteta vazduha u Nikšiću jako se malo uradilo na konkretnom polju. Mjere za poboljšanje kvaliteta vazduha u opštini Nikšić uglavnom su sadržane kroz dva ključna  dokumenta koja je izradila Opština – Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) Nikšić iz 2007. godine i Strateški plan razvoja opštine Nikšić za period 2013 – 2018. godine. Takođe, brojne mjere poboljšanja kvaliteta vazduha na ovom području sadržane su u Nacionalnoj strategiji upravljanja kvalitetom vazduha.

Sada već bivšim strateškim dokumentom tj. LEAP-om sva smanjenja planirana su za 50% do 2010. godine. Parametri pokazuju da to nije ni do dana današnjeg urađeno i da je to bio samo jedan od mnogih ambicioznih planova koje je donosila lokalna uprava.

Smatramo da je potrebno donijeti novi, revidirani LEAP koji bi se zasnivao na realnim osnovama i parametrima a ne kao prošli da bude dobro štivo za čitanje. Nadležni organi za sprovođenje plana moraju bolje i konkretnije sarađivati i potrebno je problematici  pristupiti ekspertski a ne laički i lijeporečivo.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno | Ostavite komentar

Eksploatacija ugljovodonika u crnogorskom podmorju će donijeti nevolje

Detalj iz Meksičkog zaliva 2010. godine

Detalj iz Meksičkog zaliva 2010. godine

Crna Gora je potpisivanjem ugovora sa italijansko-ruskim konzorcijumom Eni-Novatek o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u crnogorskom podmorju označila početak rada jedne nove prljave tehnologije u ekološkoj Crnoj Gori.

Ni sva obećanja ni potpisi kojima se minimizira izbijanje ekoloških incidenata i curenja nafte u moru ne mogu biti dovoljno uvjerljivi da minimiziraju sumnju u suprotno. Radi se o izuzetno prljavoj tehnologiji a praksa je u više navrata širom svijeta pokazala da se neke katastrofe koje se tiču eksploatacije ugljovodonika ne mogu predvidjeti  i da ostavljaju nesagledive posledice po biljni i životinjski svijet svjetskih mora i okeana.

Smatramo da se u isto vrijeme ne može vršiti eksploatacija ugljovodonika iz podmorja i razvijati ekološki i zdrav turizam te će se ovaj najnoviji postupak crnogorske vlade negativno odraziti na ukupan razvoj turističke privrede u Crnoj Gori.

Objavljeno pod Aktuelno | Ostavite komentar

Komarnica-Durmitor

Bobatov kukZa vikend 02. i 03. jula članovi NVO Društva mladih ekologa Nikšić su kampovali u selu Komarnica na ulazu u kanjon Nevidio. Ovo je 15. u nizu ljetnji kamp koji organizujemo na ovoj lokaciji što predstavlja svojevrsni i mali jubilej. Počevši od 2002. godine čarobna ljepota ovog i šireg prirodnog ambijenta nas privlači da ih iz godine u godinu ponovo posjećujemo i iznova im se divimo.

Kamp u Komarnici smo kao bazu iskoristili da se u subotu 02. jula zajedno sa našimDivokoza prijeteljima planinarima ispenjemo na Bobatov kuk (2522m) a u nedjelju 03. jula na Prutaš (2393m). Polazna kota za uspon na durmitorske vrhove je bio Šarban. Poseban doživljaj prilikom uspona na Bobatov kuk je predstavljao susret sa divokozom-zaštitnim znakom i ukrasom NP Durmitor. Ovogodišnji uspon je karakerisao vlažan i klizav teren što nam je tokom pohoda na vrhove predstavljalo djelimični problem a gotovo polovinom rute u povratku sa Bobatovog kuka pratila nas je slaba kiša.

Komarnica kampPored svih prirodnih ljepota, ono što nam je zapalo za oko  tokom planinarenja su dobro markirane staze, veliki broj planinara i ljubitelja prirode u samostalnim i organizovanim turama i za razliku od nekih ranijih godina ovaj put nijesmo primijetili da se otpad ostavlja u planini.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Održan trening „Pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene“

????????????????????????????????????

U periodu između 1-3. juna 2016. godine održan je trening „Pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, učešće civilnog sektora u tom procesu“. Na treningu je učestvovalo 30 predstavnika nevladinih organizacija. Cilj treninga je bio upoznavanje predstavnika civilnog društva sa procesom integracija u okviru poglavlja 27, kao i obuka o različitim tehnikama monitoringa i analize javnih politika u oblasti životne sredine. Učesnicima su predstavljena uporedna iskustva od strane predstavnika NVO iz Hrvatske, te mreže organizacija „Koalicija 27″ iz Srbije, kao i predstavnika nevladinog sektora u pregovaračkoj radnoj grupi za poglavlje 27 iz Crne Gore.

Trening je organizovan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“, koji realizuju Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa Nikšić i Sjeverna zemlja, a podržan je od strane Evropske unije, kroz program Civil Society Facility (CSF).

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Postavljanjem info table realizovana završna aktivnost projekta „Eko turistička valorizacija Plužina i regionalnog parka Piva“

1Društvo mladih ekologa je uspješno realizovalo projekat „Eko turistička valorizacija Plužina i regionalnog parka Piva“ koji je finansijaki podržan na prošlogodišnjem Konkursu SO Plužine za sufinansiranje projekata nevladinim organizacijama.

Projekat se realizovao u proteklih 4 mjeseca na teritoriji Opštine Plužine kroz više terenskih i edukativnih aktivnosti.

Osnovnu školu „Bajo Pivljanin“ u Donjim Breznima, u koju pohađa školu oko 20 učenika, naši aktivisti su posjetili tokom maja i održali predavanje na temu „Prirodni resursi i značaj njihovog očuvanja“. U trajanju jednog školskog časa uz pomoć Power Point prezentacije u interaktivnom predavanju sa učenicima smo ostvarili dobru komunikaciju u kojoj su pokazali dobra znanja i veliko interesovanje za tematiku predavanja.

Tokom projekta smo dosta vremena odvojili za pripremu karte sa planinarskim i biciklističkim stazama planinaskog masiva Bioč-Maglić-Volujak jer je zahtijevala kompleksan posao i u nju smo ucrtali i staze koje do sada nijesu markirane ali koje su prohodne i zanimljive za posjetioce. Ovim povodom je i po prvi put iz štampe izašlo 100 ovakvih karata koje smo dijeili znatiželjnim turistima.

2Kako smo tokom pripreme projekta prepoznali potrebnim postavljanje dodatne eko turističke signalizacije postavili smo informativnu tablu sa osnovnim podacima o Regionalnom parku Piva i planinskom masivu Bioč-Maglić-Volujak na putu koji vodi prema Stabnima. To je trasa koja vodi prema najljepšim jezerima tog kraja i prelijepim planianskim vrhovima.

Info tabla je postavljenja u saradnji sa predstavnicima Reginalnog parka Piva a takođe od Regionalnog parka Piva smo dobili sve neophodne informacije za prirpemu edukativnih materijala.

Regionalni park Piva ima inzvarendne potencijale za razvoj eko turizma a područje koje pokriva smatramo da treba dodatno zaštiti kroz mrežu NATURA2000.

 

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar