Eksploatacija ugljovodonika u crnogorskom podmorju će donijeti nevolje

Detalj iz Meksičkog zaliva 2010. godine

Detalj iz Meksičkog zaliva 2010. godine

Crna Gora je potpisivanjem ugovora sa italijansko-ruskim konzorcijumom Eni-Novatek o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u crnogorskom podmorju označila početak rada jedne nove prljave tehnologije u ekološkoj Crnoj Gori.

Ni sva obećanja ni potpisi kojima se minimizira izbijanje ekoloških incidenata i curenja nafte u moru ne mogu biti dovoljno uvjerljivi da minimiziraju sumnju u suprotno. Radi se o izuzetno prljavoj tehnologiji a praksa je u više navrata širom svijeta pokazala da se neke katastrofe koje se tiču eksploatacije ugljovodonika ne mogu predvidjeti  i da ostavljaju nesagledive posledice po biljni i životinjski svijet svjetskih mora i okeana.

Smatramo da se u isto vrijeme ne može vršiti eksploatacija ugljovodonika iz podmorja i razvijati ekološki i zdrav turizam te će se ovaj najnoviji postupak crnogorske vlade negativno odraziti na ukupan razvoj turističke privrede u Crnoj Gori.

Objavljeno pod Aktuelno | Ostavite komentar

Komarnica-Durmitor

Bobatov kukZa vikend 02. i 03. jula članovi NVO Društva mladih ekologa Nikšić su kampovali u selu Komarnica na ulazu u kanjon Nevidio. Ovo je 15. u nizu ljetnji kamp koji organizujemo na ovoj lokaciji što predstavlja svojevrsni i mali jubilej. Počevši od 2002. godine čarobna ljepota ovog i šireg prirodnog ambijenta nas privlači da ih iz godine u godinu ponovo posjećujemo i iznova im se divimo.

Kamp u Komarnici smo kao bazu iskoristili da se u subotu 02. jula zajedno sa našimDivokoza prijeteljima planinarima ispenjemo na Bobatov kuk (2522m) a u nedjelju 03. jula na Prutaš (2393m). Polazna kota za uspon na durmitorske vrhove je bio Šarban. Poseban doživljaj prilikom uspona na Bobatov kuk je predstavljao susret sa divokozom-zaštitnim znakom i ukrasom NP Durmitor. Ovogodišnji uspon je karakerisao vlažan i klizav teren što nam je tokom pohoda na vrhove predstavljalo djelimični problem a gotovo polovinom rute u povratku sa Bobatovog kuka pratila nas je slaba kiša.

Komarnica kampPored svih prirodnih ljepota, ono što nam je zapalo za oko  tokom planinarenja su dobro markirane staze, veliki broj planinara i ljubitelja prirode u samostalnim i organizovanim turama i za razliku od nekih ranijih godina ovaj put nijesmo primijetili da se otpad ostavlja u planini.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Održan trening „Pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene“

????????????????????????????????????

U periodu između 1-3. juna 2016. godine održan je trening „Pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, učešće civilnog sektora u tom procesu“. Na treningu je učestvovalo 30 predstavnika nevladinih organizacija. Cilj treninga je bio upoznavanje predstavnika civilnog društva sa procesom integracija u okviru poglavlja 27, kao i obuka o različitim tehnikama monitoringa i analize javnih politika u oblasti životne sredine. Učesnicima su predstavljena uporedna iskustva od strane predstavnika NVO iz Hrvatske, te mreže organizacija „Koalicija 27″ iz Srbije, kao i predstavnika nevladinog sektora u pregovaračkoj radnoj grupi za poglavlje 27 iz Crne Gore.

Trening je organizovan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“, koji realizuju Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa Nikšić i Sjeverna zemlja, a podržan je od strane Evropske unije, kroz program Civil Society Facility (CSF).

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Postavljanjem info table realizovana završna aktivnost projekta „Eko turistička valorizacija Plužina i regionalnog parka Piva“

1Društvo mladih ekologa je uspješno realizovalo projekat „Eko turistička valorizacija Plužina i regionalnog parka Piva“ koji je finansijaki podržan na prošlogodišnjem Konkursu SO Plužine za sufinansiranje projekata nevladinim organizacijama.

Projekat se realizovao u proteklih 4 mjeseca na teritoriji Opštine Plužine kroz više terenskih i edukativnih aktivnosti.

Osnovnu školu „Bajo Pivljanin“ u Donjim Breznima, u koju pohađa školu oko 20 učenika, naši aktivisti su posjetili tokom maja i održali predavanje na temu „Prirodni resursi i značaj njihovog očuvanja“. U trajanju jednog školskog časa uz pomoć Power Point prezentacije u interaktivnom predavanju sa učenicima smo ostvarili dobru komunikaciju u kojoj su pokazali dobra znanja i veliko interesovanje za tematiku predavanja.

Tokom projekta smo dosta vremena odvojili za pripremu karte sa planinarskim i biciklističkim stazama planinaskog masiva Bioč-Maglić-Volujak jer je zahtijevala kompleksan posao i u nju smo ucrtali i staze koje do sada nijesu markirane ali koje su prohodne i zanimljive za posjetioce. Ovim povodom je i po prvi put iz štampe izašlo 100 ovakvih karata koje smo dijeili znatiželjnim turistima.

2Kako smo tokom pripreme projekta prepoznali potrebnim postavljanje dodatne eko turističke signalizacije postavili smo informativnu tablu sa osnovnim podacima o Regionalnom parku Piva i planinskom masivu Bioč-Maglić-Volujak na putu koji vodi prema Stabnima. To je trasa koja vodi prema najljepšim jezerima tog kraja i prelijepim planianskim vrhovima.

Info tabla je postavljenja u saradnji sa predstavnicima Reginalnog parka Piva a takođe od Regionalnog parka Piva smo dobili sve neophodne informacije za prirpemu edukativnih materijala.

Regionalni park Piva ima inzvarendne potencijale za razvoj eko turizma a područje koje pokriva smatramo da treba dodatno zaštiti kroz mrežu NATURA2000.

 

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Osnivački sastanak Koalicije NVOa za praćenje pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27

za_sajt_3Nevladine organizacije Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Sjeverna zemlja, Društvo mladih ekologa Nikšić i Zelena akcija/Friends of the Earth iz Hrvatske realizuju projekat „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“ koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Kao jedna od projektnih aktivnosti predviđeno je osnivanje koalicije nevladinih organizacija za praćenje procesa pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27.

Koalicija je zamišljena kao otvorena platforma za zajedničko praćenje i učešće organizacija civilnog društva u procesu zastupanja i promovisanja evropskih tekovina u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori koja će kroz svoje djelovanje doprinijeti kvalitetu i transparentnosti pregovaračkog procesa, a dugoročno gledano i izgradnji institucija koje brinu o stanju životne sredine.

Cilj koalicije 27 je da doprinese kvalitetu, transparentnosti i što bržem savladavanju zahtjeva EU u okviru pregovaračkog poglavlja 27. Ovo će se postići kroz zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva u praćenju, zastupanju i promovisnaju evropskih tekovina u oblasti životne sredine.

Smatramo da se aktivnim učešćem civilnog sektora kroz proces monitoringa daje doprinos kvalitetu pregovaračkog procesa a dugoročno gledano i izgradnji institucija koje brinu o stanju životne sredine.

Vizija koalicije 27 je očuvana životna sredina, prirodni resursi i prostor kao osnova održivog razvoja Crne Gore, za dobrobit ljudi i prirode.

Misija koaliicije je da zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Crne Gore sa EU i predlaže rješenja koja će doprinijeti zaštiti i unaprijeđenju životne sredine i kvalitetu života građana.

Osnivački sastanak koalicije će se održati u ponedeljak 11. aprila 2016. godine u prostorijama EU info centra sa početkom u 11h.

Projekat “Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori” je finansiran od strane EU,  kroz Instrument za civilno društvo 2014.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno | Ostavite komentar

Održano predavanje o značaju vode

Luka S.

Društvo mladih ekologa Nikšić je održalo predavanje u OŠ „Luka Simonović“ na temu „Vode i njen značaj“. Tokom predavanja je istaknuta neprocjenjiva uloga vode, govoreno je o njenim karakteristikama, kao i neophodnosti očuvanja i zaštite ovog resursa. U tom cilju, za vrijeme predavanja, koje je aktivnošću učenika pomenute škole dobilo interesantni karakter, govoreno je o zagađenju vode i dimenzijama ovog problema kao i o mogućim posledicama po zdravlje čovjeka i životnu sredinu. Predavanje obogaćeno PP prezentacijom, ponudilo je učenicima informacije o načinima sprečavanja zagađenja vode i o njenom racionalnom korišćenju. Opštoj atmosferi predavanja, pored sjajnog učešća, učenici su doprinijeli i visokim nivoom znanja na datu temu. Predavanje je održala Lidija Raščanin uz asistenciju Nikole Perovića.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Učešće na Forumu za životnu sredinu i klimu

clanice ECF u Evropskom parlamentu

Nevladine organizacije Društvo mladih ekologa, Green Home i Centar za zaštitu i proučavanje ptica su u periodu od 29.03. do 01.04.2016. godine bile u posjeti institucijama Evropske Unije u Briselu koja je organizovana tokom redovnog godišnjeg sastanka Foruma za životnu sredinu i klimu (ECF). Godišnji sastanak članica Foruma se organizuje kako bi se ekološke nevladine organizacije okupile i razgovarale sa visokim predstavnicima evropskih zvaničnika o izazovima na nacionalnom i regionalnom nivou u procesu približavanja EU.

U srijedu 30. marta članice ECF su na sastanku Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, odjeljenju za Spoljne odnose iznijele komentare na Nacrt mišljenja o spoljnoj dimenziji energetske politike EU, a koja ima uticaj na Crnu Goru, kao i druge zemlje jugoistočne Evrope i šire. Ovom prilikom članice ECF su izrazile zabrinutost u dijelu odlaganja politike EU vezane za postepeno napuštanje fosilnih izvora energije i razvoj transatlanskih investicija i partnerstava koje podržavaju korišćenje prirodnog gasa, uglja i nafte u cilju diverzifikacije energetskog miksa država, a posebno pod izgovorom energetske sigurnosti i stabilnosti regiona. Ohrabreni su oni dijelovi Nacrta mišljenja koji vide obnovljive izvore energije kao put u napredak zemalja i najbolje rješenje da se smanji zavisnost od uvoza i time poveća energetska sigurnost.

Predstavnici ECF su bili i u posjeti Evropskom parlamentu , te su se u petak 01. aprila, sastali sa predstavnicima Generalnih direktorata za životnu sredinu, klimu i susjedsku politiku i pregovore o pridruživanju Evropske unije, tokom kojih se diskutovalo o brojnim pitanjima uključujući nelegalnu trgovinu divljih vrsta, primjeni koncepta cirkularne ekonomije, upravljanju otpadom, kao i poboljšanju mehanizama za efektivniji dijalog tijela EU i ekoloških NVO iz regiona.

Posebna pažna je posvećena sprovođenju monitoringa za akcione planove zemalja vezane za nacionalne kontribucije u smanjenju emisija gasova staklene baste, gdje se Crna Gora obavezala na smanjenje emisija za 30% do 2030. godine.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar