Poziv za buduće gritere

Društvo mladih ekologa Nikšić i Agencija za loklanu demokratiju iz Crne Gore u saradnju sa partnerima iz Italije i Srbije realizuju projekat „Balkan Greeters“, koji između ostalog ima za cilj osnivanje griter servisa u Crnoj Gori.

Griteri su ljudi koji vole svoj grad ili mjesto i uživaju da posjetiocima pokažu njegove skrivene dragulje. To su pozitivne, nasmijane, fleksibilne, predusretljive i komunikativne osobe različitih profila ponosni na svoj grad i spremni da predstave gradske prostore iz drugačijeg ugla i na jedinstven – svoj način.

Griteri nijesu turistički vodiči, niti griteri mogu zamijeniti turističke vodiče, kao obučene turističke kadrove, već su griteri „prijatelji koje posjetilac nije ni znao da ima“.

To su volonteri koji za svoje usluge ne očekuju novac nego osmijeh na licima posjetilaca i prijatelji koji će olakšati boravak u gradu i učiniti ga još prijatnijim.

Održivost je ključna riječ za griterski koncept. Tokom šetnji, ekološke vrijednosti se veoma poštuju, kao i socio-kulturna autentičnost svake zajednice. Pokazivanje posjetiocima manje poznatih mjesta obezbeđuje socio-ekonomski razvoj u svim destinacijama.

Tim povodom pozivamo zainteresovane volontere koji bi željeli da postanu griteri, da se prijave putem e-mail: ayen-ben@t-com.me, najkasnije do 07. aprila.

Molimo vas da nam u prijavi uz biografiju pošaljete i kraće motivaciono pismo.

U okviru pomenutog projekta za potencijalne gritere je planirano tematsko putovanje u Italiju od 16 – 21. aprila gdje će proći neophodnu obuku i upoznati se sa radom Italijanskih gritera. Tako će steći neophodna znanja i iskustva koja će im služiti u cilju najboljeg predstavljanja našeg grada.

Takođe vam stojimo na rasploganju za sva dodatna pitanja.

Advertisements
Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Potrebno je bolje upravljanje vodnim resursima u Crnoj Gori

Povodom svjetskog dana voda, Koalicija 27 u Crnoj Gori koja okuplja 20 organizacija koje se bave zaštitom životne sredine želi da izrazi svoju zabrinutost zbog neodrživog i nedomaćinskog gazdovanja vodnim tokovima i riječnim slivovima u Crnoj Gori.

Naime, oblast upravljanja vodama je jedna od najizazovnijih i najskupljih oblasti za usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije u procesu pridruživanja naše zemlje toj zajednici. Međutim problemi u ovoj oblasti su brojni od fragmentiranog sistema nadležnosti i neadekvatne primjene zakonskih odredbi preko nedostatka planova upravljanja riječnim slivovima, do nedostatka postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda što za posljedicu ima to da se komunalne i industrijske otpadne vode u riječne tokove ispuštaju gotovo bez ikakvog prečišćavanja.

Da se riječnim slivovima upravlja na neadekvatan i neplanski način uz potpuno odsustvo integralnog pristupa, baznih studija i podataka najbolje pokazuje nedavni slučaj izlivanja otpadnih voda i mulja iz jame Biočki stan i otvorenih kopova u potok Mačak koji se uliva u rijeku Gračanicu što je izazvalo ekološku katastrofu širokih razmjera.

Ovaj slučaj je posledica dugogodišnjeg neadekvatnog načina eksploatacije rude u ovom kraju kao i izostanka kontrole ekspolatacije rude boksita na potrebnom nivou. Ovo što se desilo je jasan pokazatelj nepostojanja strateškog pristupa planiranja riječnim slivom, izbjegavanja da se u prethodnom periodu uradi procjena uticaja na životnu sredinu, nedostatka baznih ispitivanja i istraživanja prije dodjele koncesija za ekspolataciju rude.

Stoga pozivamao sve nadležne institucije da adekvatno reaguju u ovom slučaju i da u skladu sa svojim nadležnostima utvrde odgovornost i kazne odgovorne za ovaj ekološki incident. Kako bi se ovakve pojave u budućnosti preventirale i kako nam ne bi kiše opet bile glavni krivac  potrebno je sagledati razmjeru štete, utvrditi njene stvarne uzroke i adekvatno sagledati uticaje ekspolatacije rude na životnu sredinu kroz izradu elaborata procjene uticaja.

Zbog zdravlja mještana ovoga kraja i zagađenja koja su se dešavala ne tako rijetko, na žalost, i ranije neophodno je uspostaviti kontinuiran monitoring ispitivanje kvaliteta i sadržaja vode potoka Mačak, Gračanice i Liverovićkog jezera.

Pored toga u cilju unapređenja upravljanja riječnim slivovima na teritoriji čitave države potrebno je hitno obezbijediti uslove za jačanje administrativnih kapaciteta, znanja i vještine stručnog kadra u institucijama koje su ključne za integraciju i prenošenje tekovine EU o upravljanju vodama, kao i za njihovu implementaciju.

Neophodno je potpuno sprovođenje postojeće zakonske regulative i unaprijeđenje inspekcijskog nadzora na čitavoj teritoriji države, kako na nacionalnom, tako i na lokalnim nivoima. Neophodno je poboljšati kontrolu naročito u dijelu iskorištavanja voda za izgradnju hidro-elektrana, zagađenja voda, njihove ekspolatacije i gradnje na obalama rijeka, očuvanja močvarnih staništa.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Realizovan okrugli sto na temu malih hidroelektrana

Foto: EUIC/U.Jovovic

Podgorica, 16.03.2018. godine.  NVO Društvo mladih ekologa Nikšić je u saradnji sa nevladinim organizacijama iz Koalicije 27 organizovalo okrugli sto na temu “Održivost hidropotencijala i prirodnih vrijednosti Crne Gore sa osvrtom na planove izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Bukovici i realizovane projekte“.

Od 2008. godine je odobreno 68 projekata izgradnje mHE na 45 rječnih tokova, 38 je odobreno putem javnih tendera, a 30 skraćenom procedurom, odnosno putem energetskih dozvola Ministarstva ekonomije. Od tih 38 koji prolaze proceduru izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, Agencija je odobrila 31. Trenutno je pet u procesu odobravanja, dvije na rijeci Bukovici, dvije na Đuričkoj i jedna na Bjelojevićkoj rijeci. Do sada je izgrađeno 12 mHE.

Na okruglom stolu se razgovaralo o problematici koja nastaje od samog procesa planiranja i ispitaivanja terena pa do finalne faze izgradnje mHE.

Iako se smatraju obnovljivim izvorima energije, većina do sada dodijeljenih koncesija je dodijeljena bez validnih osnova, vodnih i bioloških, uz nepostojanje odgovarajućih planskih dokumenata, strateških smjernica i preciznih podataka o uticaju realizacije ovih projekata na životnu sredinu.

Navedeno je da je prvi problem u fazi planiranja mHE nepostojanje vodoprivrednih osnova. Posebno je važan katastar vodoka sa ekološkim i energetskim karakteristikama. Postojao je samo jedan katastar malih vodotoka za 13 opština urađen 2012. koji nije bio javno  dostupan. Sljedeći problem je nedostatak godišnjeg ili višegodišnjih planiranja dodjele kncesija, iako je to bila obaveza po zakonu.

Da bi bilo kvalitetno, istraživanje uticaja gradnje mHE na životnu sredinu mora trajati najmanje godinu dana, što zahtijeva ogromno vrijeme, energiju i novac, pa koncesionari to izbjegavaju. Poseban problem je nedovoljno jasno definisana odgovornost koncesionara. Loš primjer je  bio slučaj na rijeci Bistrici u bjelopoljskoj opštini gdje je raskinut ugovor o koncesiji zbog neekonomičnosti izgradnje mHE, upravo zbog loših hidroloških podataka i kratkog roka planiranja. Pri tome je gubitnik rijeka, koja  je ostala devastirana i niko nije bio odgovoran da je vrati u pređašnje stanje.

Foto: EUIC/U.Jovovic

Razgovarano je o značaju očuvanja endema jer prilikom uzimanja vode za potrebe mHE doći će i do nestanka organizama na tom prostoru. U tom smjeru je naglašeno da u Crnoj Gori procjene uticaja ljudi doživljaju kao prosto navođenje spiska vrsta, ali samo navođenje broja vrsta ne govori mnogo već treba zaštititi te endeme.

Što se tiče Bukovice, pozitivno je vraćanje elaborata i iznijeto je mišljenje da se u potpunosti trebaju odbacirti te da se Bukovica zbog svojih prirodnih vrijednosti može efikasno ekoturistički valorizovati, gdje bi lokalna zajednica imala veće benefite od izgradnje mHE.

Okrugli sto se realizovao u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“  čiji je nosilac Green Home i partnerski ga realizuje sa NVO Centrom za zaštitu i proučavanje ptica, NVO Sjevernom Zemlja i NVO Društvom mladih ekologa iz Crne Gore i NVO Zelenom akcijom iz Hrvatske.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Obilježen Međunarodni dan rijeka

Povodom 14.marta, Međunarodnog dana rijeka, nevladine organizacije TK „Montenegro“ i Društvo mladih ekologa Nikšić, u saradnji sa ITC Tehnopolisom, organizovali su dodjelu priznanja autorima  fotografija pristiglih na konkurs „Sačuvajmo rijeke“ i izložbu fotografija nikšićkih vodotoka.

Povodom obilježavanja međunarodnog dana rijeka održali smo za djecu vrtića „Kosovka djevojka“animatorsku radionicu na temu „Kad bi rijeka progovorila“, kako bi mališane od malih nogu edukovali o ekologiji, zaštiti životne sredine i vodnih resursa.

Cilj obilježavanja pomenutog datuma je da skretanje pažnje na neodgovorno ponašanje prema vodnim resursima u lokalnoj zajednici, kao i podsticanje inicijativa koje će doprinijeti poboljšanju stanja na terenu.

Na foto konkurs „Sačuvajmo rijeke“ pristiglo je oko stotinu fotografija, a priznanja su uručena: Milanu Šapuriću, Lazaru Matoviću, Stefanu Đukiću, Peru Nikčeviću, Petru Džakoviću, Mariji Ćalov, Mariji Kavaji, Aleksi Miniću, Tanji Krušić, Slađani Marojević, Jovanu Simaniću, Nađi Kovačević, Sanji Vlahović, Miloradu Mitroviću, Aleksandru Mitroviću, Elmi Međedović, Zoranu Jovanoviću,Itani Jovanović i Janku Matoviću.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Obilježimo zajedno Međunarodni dan rijeka

Povodom međunarodnog dana rijeka 14. 03. 2018. godine, nevladine organizacije TK Montenegro i Društvo mladih ekologa Nikšić u saradnji sa IPC Tehnopolisom obilježiće ovaj međunarodni dan kroz niz aktivnosti: foto konkurs, izložba fotografija i akcija uklanjanja čvrstog otpada pored rijeka na teritoriji opštine Nikšić.

Povodom međunarodnog dana rijeka od otvoren je foto konkurs pod sloganom „SAČUVAJMO RIJEKE “ i pozivamo građane Nikšića i okoline da sa svojim fotografijama učestvuju i doprinesu obilježavanju ovog značajnog međunarodnog datuma.

Posebnih propozicija za kvalitet fotografije nema, već je potrebno dostaviti fotografije sa primjerima kako lošeg tako i dobrog odnosa prema vodnom resursu. Foto konkurs traje do 10.03.2018. godine i fotografije možete dostavljati na e-meil:  klastermontenegro@gmail.com

Cilj ovog konkursa je da skrenemo pažnju javnosti na neodgovorno ponašanje prema vodnim resursima u lokalnoj zajednici i da pokrenemo inicijative koje će doprinijeti poboljšanju stanja na terenu. Prezentacija fotografija pod sloganom „ SAČUVAJMO RIJEKE “ kao i izložba fotografija o nikšićkim vodotocima koje su u ranijem periodu napravile NVU TK Montenegro i Društvo mladih ekologa biće predstavljeni u IPC Tehnopolisu 14.03.2018. godine sa početkom u 18h.

Takođe, povodom međunarodnog dana rijeka organizovaćemo akciju uklanjanja otpada sa obale jedne nikšićke rijeke. Akcija uklanjanja otpada na lokaciji jedne nikšićke rijeke se planira za 11.03.2018 i koristimo priliku da pozovemo građane da nam se priključe i tako daju svoj lični doprinos u očuvanju naših rijeka. Lokacija će biti određena nakon obilaska terena na osnovu vrsta i količine otpada koje su deponovane na lokaciji i o tome će učesnici akcije biti naknadno obaviješteni. Molimo sve zainteresovane da nam se obrate na gore navedenu mail adresu. Takođe Vam stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Novi elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje malih hidroelektrana Bukovica 1 i Bukovica 2 na rijeci Bukovici nude samo kozmetičke izmjene

Novi, stari Elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje malih hidroelektrana „Bukovica 1“ i „Bukovica 2“ na rijeci Bukovici ne donose povoljna rešenja za ekosistem rijeke. U slučaju realizacije planiranih infrastrukturnih radova grubo će se narušiti prirodni ambijent i vodni režim rijeke Bukovicu čime će proistaći trajne negativne posledice po rijeku i njen ekosistem.

Smatramo da opis mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu u oba slučaja ne nudi odgovorna i pouzdana rešenja pa tako usled planiranih radova unutar rječnog korita se ne može govoriti o privremenom narušavanju ekološke ravnoteže vodotoka. Zamućivanje rijeke može biti privremeno ali će ekološka ravnoteža usled radova imati stalni negativan uticaj.

Ekološki uslovi ne samo da će biti poremećeni dok traju radovi već će poremećaj biti trajan. I ranije smo govorili da se izgradnjom mHE i vještačkih ribljih staza ne može zamijeniti priordni ambijent autohtonoj pastrmci i vodozemcima i nema pouzdane garancije da će riba pri malom protoku rijeke moći da migrira uzvodno radi mrijesta. Takođe i sami elaborati navode jako negativne uticaje projekta na ihtiofanu, takoreći usled fizičkog prekidanja toka rijeke trajno će se uništiti određeni broj organizama u rijeci.

Investitor ne može izvršiti nadoknadu ribljeg fonda jer se mlađ potočne pastrmke ne može nabaviti u Crnoj Gori zato što se, po informaciji koju imamo, ne mrijesti ni u jednom ribnjaku u Crnoj Gori. Obrađivač i koncesionar moraju znati da bi ubacanje neke druge vrste ribe u Bukovici bilo neprihvatljivo.

O broju i količini vrsta i procjeni gubitka biodiverziteta se ne može pouzdano govoriti na osnovu prezentovanih medoda izračunavanja. Kada se radi jedan ovakav projekat za očekivati je i ozbiljno bi bilo uraditi nulto stanje lokacije.

Prema PUP-u Opštine Šavnik Pejzaž kanjonske doline Bukovice je izdvojen kao posebna pejzažna dolina. Preporuka PUPa je da se zbog izuzetnih prirodnih odlika, kako samog toka rijeke tako i atraktivnih vizura kanjonskih strana pejzaž kanjonske rijeke Bukovice zaštiti u smislu zabrane dalje izgradnje svih vrsta objekata i strogog usmjeravanja budućih građevinskih radova isključivo na sanaciju i adaptaciju postojećih objekata.

Na osnovu jedinstvene klasifikacije objekata geonasleđa koja je data od strane ProGeo asocijacije (Evropske asocijacije za zaštitu geonasleđa) kanjon Bukovice je predložen za stavljanje pod određeni režim zaštite kao karakterističan oblik fluvijalnog reljefa.

Usled svega navedenog smatramo da je Bukovica pejzažna ljepotica i umjesto radova na izgradnji malih hiroelektrana, usled čega će se zadovoljiti pojedinačni interesi i neopravdana ekonomska dobit na osnovu štete u životnoj sredini, treba pristupiti opravdanim istraživanjima u smjeru stavljanja pod zaštitu ovog prirodnog dragulja.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Predstavljeni rezultati projekta ekoturističke valorizacije grada

Nikšić, 18.01.2018. godine. NVO Društvo mladih ekologa Nikšić je javnosti predstavilo rezultate projekta „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“.

Osnovni cilj projekta je bio doprinos stvaranju neophodnih uslova za valorizaciju nedovoljno iskorišćenih turističkih potencijala Opštine Nikšić kroz održivo funkcionisanje.

Na samom početku se radilo na prikupljanju informacija o ekoturističkim potencijalima grada. Projektom je bilo planirano da se podaci prikupe i obrade za 10-15 lokaliteta, međutim podaci su prikupljeni za 22 zanimljiva lokaliteta. Osim nedovoljno poznatih loklaiteta obuhvaćeni su i neki lokaliteti sa kojima je već upoznata šira javnost ali nijesu bili u dovoljnoj mjeri eko turistički valorizovani. Tako na pr. Slano i Liverovićko jezero su opisani kao značajni ekoturistički lokaliteti sa aspekta razvoja sportskog ribolova i kamperskog turizma. Široj javnosti je malo poznato da Slano jezero ima izuzetan ornitološki značaj.

U narednoj fazi je na osnovu prikupljenih podataka dizajnirana i štampana brošura pod nazivom „Upoznaj skriveni Nikšić“. Brošura je prevedena na engleski jezik i tako je dostupna široj zainteresovanoj javnosti. Brošura je podijeljena u pet tematskih oblasti: vode, speleološki objekti, kulturno-istorijski spomenici, ekoturizam i gastronomske manifestacije. Brošurom se iznosi i predlog za prenamjenu objekata u gradskom jezgru kao što je Dom revolucije. To je, naravno, zelena ideja i od njega bi napravili Priordnjački centar sa tri osnovne komponente a to su: botanička bašta, akvarijum i prirodnjački muzej.

Tokom projekta su postavljene 4 informacione table na lokacijama na kojima do sada nijesu postojale a to su: pored Slanog i Liverovićkog jezera, kod sela Zagrad pored puta prema Lukavici i na skretanju sa glavnog puta u Eko park Blace.

Od momenta kada je sklopljen mozaik o nedovoljno ekoturistički valorizovanim loklaitetima u Nikšiću početo je sa snimanjem kadrova za dokumentarni film čija se tematika naslanja na predhodno prikupljenim informcijama o nedovoljno turistički afirmisanim lokalitetima u Opštini Nikšić, i slikom i riječju opisuje turističku atraktivnost više lokaliteta u Nikšiću.

Jedan od bitnih činilaca ovog projekta su i građani koji su uzeli učešće u okviru foto konkursa na temu „Neiskorišćeni turistički biseri Nikšića“. Nakon mjesec dana, koliko je konkurs bio otvoren, učešće je uzelo 15 građana i dostavili su nam 72. fotografije lokaliteta za koje su smatrali da su eko turistički nedovoljno afirmisani.

Žiri se odlučio  za 15 fotografija koje najbolje odgovraju zadatoj temi a nagrađeni su: Jovan Krušić, Aleksa Minić, Ana Petrović, Ivan Đurović, Gavrilo Knežević, Milan Šapurić, Jelena Ivanović.

Projekat je realizovan poslednjih 6 mjeseci uz finansijsku podršku Skupštine opštine Nikšić.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar