Izgradnja mHE na rijeci Bukovici će trajno devastirati rijeku

Rijeka Bukovica, koja nastaje ispod obronaka Ivice i Durmitora posjeduje, izuzetan kvalitet vode. Koliko je dobar pokazuje činjenica da se njena voda pakuje u dva postrojenja (Diva i Gorska) i kao takva završava kod kupaca i daleko izvan državnih okvira.

Ukoliko dođe do izgradnje mHE Bukovica 1 i Bukovica 2 gdje je po predmetno planskom dokumentu planiran zahvat koji obuhvata korito rijeke Bukovice u dužini od oko 10 km sa pojasom promjenljive širine uz desnu i lijevu obalu doći će do trajne devastacije ovog prirodnog dragulja i okoline.

Lokalna studija lokalcije i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu pružaju čitaocu naizgled lijepo obrađen tekst ali u mnogim djelovima imaju nedomice u vezi sa očuvanjem prirodnih vrijednosti rijeke Bukovice i okoline.

Lokalna studija lokalcije ne posjeduje precizne podatke o životnoj sredini za pomenuto područje a samim građevinskim zahvatom će doći do trajnih promjena terena što će vući za sobom i trajne posledice po ekosistem rijeke.

U SEA se loše procjenjuje da će predmetne mHE imati prihvatljiv uticaje na prirodnu ravnotežu ekositema ove rijeke. Takođe se navodi da objekte vodozahvata i taložnice treba projektovati tako da što manje naruše prirodni ambijent i da što manje utiču na prirodni tok. Naprotiv, ovakav infrastrukturni projekat će promijeniti prirodnu ravnotežu ekosistema a takođe izgradnjom cjevovoda i infrastrukturnih objekata grubo će narušiti prirodni ambijent.

Biološki minimum je određen na osnovu 10% od srednjeg godišnjeg protoka na datoj lokaiji pa tako na lokaciji mHE Bukovicu 1 iznosi 224 l/s odnosno 122 l/s za Bukovicu 2 u svim uslovima eksploatacionog perioda mHE, što nas upućuje na zaključak da će rijeka koja u određenim djelovima ima širinu toka, prelive i tzv. virove biti pretvorena u mali potok bez živog svijeta. Ekološki minimum nije dobro isplaniran jer studijama nijesu planirani vodopoji i korišćenje vode za navodnjavanje obradivih parcela duž lokacije vodozahvata.

U dijelu koji se tiče negativnog uticaja na smanjenje broja vrsta navodi se kao neznatan čime se ne slažemo i mislimo da će izgradnjom planiranih infrastrukturnih objkekata na rijeci Bukovici doći do ozbiljnog narušavanja broja populacije pastrmke potočare koja je kako studija navodi u Bukovici bila izuzetno brojna i s obzirom da je u svim rijekama u državi ugrožena, ovakva informacija za Bukovicu je pravi pozitivan primjer. Međutim realizacijom projekta mHE ostaćemo i bez tog lijepog primjera.

Izgradnjom mHE se predviđa izgradnja vještačkih ribljih staza ali one nikako ne mogu zamijeniti priordni ambijent. Opravdana je opasnost gubitka ribljeg fonda uzvodno od vodozahvata bez obzira na riblje staze jer nema garancije da će riba pri malom protoku moći da migrira uzvodno radi mrijesta.

Navodi se da ukoliko se desi eventualna šteta za riblji fond investitor je obavezan izvršiti nadoknadu ribljeg fonda i budući koncesionar će participirati u akcijama poribljvanja. Ne navodi se kojom ribljom vrstom. Obrađivač i koncesionar moraju znati da se potočna pastrmka do sada u ovoj godini nije vještači mrijestila ni u jednom ribnjaku u Crnoj Gori a ubacanje neke druge vrste ribe u Bukovici bi bilo neprihvatljivo.

Kod stavranja otpada se navodi da je nastajanje svih vrsta otpada (idustrijskog i komunalnog) izuzetno malo i negativan uticaj je ocijenjen kao neznatan ali se ne navodi da i male količine industrijskog otpada mogu napraviti veliki problem za vodeni resurs. U konkretnom slučaju 1l mašinskog ulja zagađuje milion litara vode.

Ni planirana ugradnja separatora ne garantuje da će se zadržati visoki kvalitet vode ove rijeke a posledice zagađenja se mogu manifestovati i mnogo dalje od lokacija mHE.

Kao i u mnogo sličnih primjera do sada, ni ovdje nije došlo do adekvatnog uključivanja  javnosti. Iako je postojala potreba da se zainteresovana javnost uključi u konsulatcije od rane faze planiranja do toga nije došlo. Javne rasprave su sprovedene u okviru ispunjavanja zakonskog minimuma bez korektnog obavještavanja lokalnog stanovništva i sprovođenja argumentovane razmjene stavova.

Na osnovu navedenog i uvida u Lokalnu studiju lokacije i Stratešku procjenu ututicaja za ovaj projekat NVO Društvo mladih ekologa smatra da na osnovu datih smjernica ne može biti ispoštovan princip maksimalnog očuvanja životne sredine tj. da će infrastrukturni radovi grubo narušiti prirodni ambijent i rijeku Bukovicu.

Na kraju pozivamo da se odustane od projekta izgradnje mHE na rijeci Bukovici i pristupi njenoj planskoj eko turističkoj valorizaciji i stavljanju pod formalnu zakonsku zaštitu čime bi rijeka i okolina ostale dragulj prirode koji bi današnje generacije koristile na održiv način i kao takve predale budućim generacija.

Advertisements
Sa strane | Ovaj unos je objavljen pod Aktivnosti, Aktuelno. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s