Poziv za dostavljanje ponuda za redizajn veb sajta

Društvo mladih ekologa

 upućuje

Javni poziv za dostavljanje ponuda za potrebe redizajna internet veb sajta

Uvod:

NVO Društvo mladih ekologa realizuje projekat „Aktivni i odgovorni za sebe i zajednicu“. Projekat je finansijski podržan od Fonda za aktivno građanstvo kroz program „De fakto razvoj“.

Opšti cilj projekta je izgradnja kapaciteta nevladine organiazcije da bi kao aktivan subjekt društva doprinijela boljem razvoju zajednice.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Bolje pozicioniranje NVO prema donosiocima odluka
 • Formiranje volonterskog servisa

U okviru projekta biće izvršen redizajn postojećeg sajta organizacije. Za ovu aktivnost se angažuje fizičko ili pravno lice koje će izvršiti zadatak u skladu sa zahtjevima organizacije i najboljim praksama.

Cilj redizajna sajta i obim zadataka:

Povećanje uticaja rada organizacije na ciljne grupe kroz veću dostupnost informacija, odnosno dostizanje maksimalne funkcionalnosti veb sajta i modernizacije postojećih formi i alata.

Zadaci ponuđača:

– izmjena postojećeg domena, wordpress, u domen .me

– izrada kreativnog koncepta i dizajn prezentacije;

– prilagođavanje sajta korisnicima Interneta;

– međusobno povezivanje srodnih sekcija;

– stavljanje u funkciju postojećih alata (facebook, twiter, youtube, pretrage i ostalih elemenata)

– izmjena postojećeg menija internet prezentacije u skladu sa smjernicama naručioca;

– unos početnih podataka dobijenih od strane naručioca;

– postavljanje sharing-a na drušvenim mrežama;

– postavljanje sistema za analizu posjećenosti;

– predlog reklamiranja sajta;

– ostale internet tehnike.

Uslovi:

Naručilac će uz pomoć ponuđača definisati strukturu i funkcionalnost internet veb sajta. Ponuđač će dalje na osnovu dobijenih podataka vizuelno i tehnički osmišljavati internet prezentaciju Društva mladih ekologa koristeći tehnologiju koja daje fleksibilnost u daljem radu i korišćenju, unošenjem i ažuriranjem sadržaja u svim dinamičkim djelovima uz mogućnost neograničenog proširivanja, dopunjavanja i pražnjenja od strane administratora.

Period angažmana:

 • 20 septembar –  01 oktobar 2018

Aplikacija i rok:

Svi zainteresovani pravni subjekti i kanditati/kandidatkinje svoju ponudu mogu poslati najkasnije do 15. septembra, 2018. godine, uz najmanje dvije reference iz oblasti veb dizajna na e-mail adresu Društva mladih ekologa: ayen-ben@t-com.me.

Advertisements
Objavljeno pod Aktuelno | Ostavite komentar

Šumske požare spriječiti prevencijom

pozar LukeUglavnom niže temperature i česti kišni dani neobične su karakteristke ovog ljeta u Crnoj Gori,  pa su i šumski požari bili rijetka pojava.

Ipak, to se ne može reći za neke druge djelove planete, kao ni za ne tako daleku, Grčku, gdje je jul bio vreo i pogodovao širenju požara, koji su, nažalost, odnijeli veliki broj ljudskih žrtava i uništili prostranstva šume i prirodnog predjela uz ogromnu materijalnu štetu.

Klimatske promjene su samo jedan od uzroka koji stvaraju uslove za pojavu šumskih požara. To je globalni izazov, sa kojim se mora suočiti savremeni svijet i u kome Crna Gora može dati svoj doprinos donošenjem i sprovođenjem regulative i konkretnim akcijama.

Crna Gora se suočila sa šumskim požarima u ljeto 2017. godine, kada je zabilježeno čak 3.125 požara. U periodu od 2010. do 2017. godine bilo je 680 šumskih požara koji su uništili skoro 81 hektar. Prema svim pokazateljima, kod nas je čovjek glavni uzročnik šumskih požara. Nešto preko 60 odsto požara izazvani su s namjerom ili nepažnjom čovjeka, govore podaci.

I pored toga što zakonodavstvo u ovim slučajevima predviđa visoke kazne (šest do 12 godina zatvora u zavisnosti od pričinjene štete), sprovođenje normi nije adekvatno, pa je i jako mali broj sankcionisanja odgovornih.

Motivi za podmetanje požara su često finansijske prirode, a dio nastaje i zbog nemara i nebrige. Nerijetki slučajevi kod nas su da se požari namjerno izazovu kako bi se stvorilo pogodno tlo za rast gljiva. Jedan od budućih zadataka NVO Društva mladih ekologa će biti sprovođenje inicijativa da se zabrani otkup gljiva sa lokacija požara.

Jačanje prevencije i brzo reagovanje u sličnim budućim situacijama su neki od odgovora kako se boriti sa šumskim požarima u cilju zaštite šumskog bogatstva i cjelokupnog ekosistema.

Iskustvo iz prošle godine i primjer katastrofe u Grčkoj nedavno,  treba da utiču na podizanje svijesti o ovom problemu i traženju rješenja.

U tom cilju od ogromne važnosti je i saradnja na međunarodnom nivou. Nedavno, Grčka, Letonija i Švedska su pogođene požarima i obratile su se za pomoć Evropskoj uniji i njenim specijalizovanim institucijama (Komisija za humanitarnu pomoć i krize). Na osnovu svojih programa i dokumenata EU u ovoj oblasti (Civlni zaštitni mehanizam, za zemlje članice) Kipar, Španija i Bugarska su poslale svoju asistenciju.

Pomoć Evropske unije (EU) prije svega je u slanju aviona za gašenje, vatrogasnih ekipa i vozila.

Tu je i Satelitski sistem Kopernikus EU čijim se aktiviranjem pruža asistencija vlastima na način što se po hitnom postupku mapiraju ugrožena područja. Taj sistem je nedavno pomogao Švedskoj u suočavanju sa požarima.

Takođe, kroz program rescEU, Evropska komisija (EK) nudi jačanje odgovora zemalja članica na način da budu spremne da se suprotstave prirodnim katastrofama.

Međutim sve to neće biti dovoljno ukoliko sami ne preuzmemo odgovornosti za prevenciju od izbijanja požara, unaprijedimo svijest i znanja o nesagledivim posledicama koje svake godine izazivaju požari za prirodu i živi svijet.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Nagradni konkurs za izradu loga Montenegro greeters

Agencija za lokalnu demokratiju i Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN), u sklopu projekta Balkan Greeters, objavljuju:

Nagradni konkurs za izradu loga Montenegro greeters

 O projektu:

Projekat Balkan Greeters realizuju Agencija za lokalnu demokratiju i NVO Društvo mladih ekologa Nikšić u saradnji sa Kooperativa kramars iz Italije, kao vodećim partnerom, a uz finansijsku podršku italijanske Autonomne regije Friuli Venecija Đulija.

Griteri su ljudi koji vole svoj grad i zavičaj i imaju dovoljno želje da ga predstave posjetiocima. To su osobe, koje pored ličnog doživljaja svog mjesta, imaju komunikativnost, otvorenost, fleksibilnost… Griter nije profesionalni turistički vodič,  već ‘’prijatelj za koga turista nije znao’’. Njihov rad je isključivo volonterski i zasnovan na želji da u slobodnom vremenu pokažu skrivene ljepote svog mjesta. I oni dobijaju, kroz prednosti koje pruža gritovanje – usavršavaju jezik, stiču nova poznanstva, upoznaju druge kulture, na eventualni poziv učestvuju sa svojom griterskom uslugom u mjestu iz kojeg posjetilac dolazi… Oni su sposobni da izabranu lokaciju predstave na interesantan način, te doživljeno opišu njenu vrijednost i značaj kroz svoje lično iskustvo i ‘’svoje oči’’. Zajednički cilj gritera je promocija i razvoj teritorije i povezivanje sa drugim griterima, i uopšte ljudima, ‘’za bolji svijet’’.

 Cilj izrade loga:

Logo treba da omogući vizuelnu prepoznatljivost koncepta organizacije gritera u Crnoj Gori (u osnivanju) i jasno ukazuje na povezanost sa teritorijom koju promoviše.

 Zadaci ponuđača: 

 • Idejno rješenje loga treba da bude jasno, prepoznatljivo, jednostavno, autentično i kreativno i da na pravi način oslikava gritersku organizaciju u Crnoj Gori.
 • Svaki učesnik konkursa može ponuditi najviše tri rada, ali svaki mora biti dostavljen posebno.
 • Slanjem radova učesnici potvrđuju da su isključivi vlasnici svojih radova i da neće biti narušena prava trećih lica.
 • Komisija koja će ocjenjivati pristigle radove zadržava pravo da od autora pobjedničkog rješenja traži doradu ili izmjene pojedinih elemenata idejnog predloga loga, što je autor obavezan da prihvati.
 • Autor pobjedničkog logo rješenja biće nagrađen sa 50 eura.
 • Svaki učesnik konkursa dostavom svog rada prihvata sve uslove i propozicije ovog konkursa.

Linkovi:

https://globalgreeternetwork.com/greeter-idea/core-values/;

http://en.nice-greeters.com/;

http://www.greeters.visitsubotica.rs/sr/14/link.html;

https://tokyogreeter.jimdo.com/links/

Period trajanja konkursa:

 • – 23. avgust 2018. godine

Uslovi:

 • Na konkurs se mogu javiti pravna i fizička lica.
 • Iskustvo u oblasti logo dizajna

Rok:

 • Kandidati mogu poslati svoje predloge do 23. avgusta 2018. godine na mejl adresu ayen-ben@t-com.me, nakon čega će biti izabrano pobjedničko rješenje u roku od 15 dana.
Objavljeno pod Aktuelno | 1 komentar

Uskoro promocija ruralnih oblasti kroz biciklističku turu

U Župi Nikšićkoj će u nedjelju 19. avgusta u 19h početi biciklistička trka koja ima za cilj da promoviše ruralne oblasti u Crnoj Gori kao značajne za budući razvoj. Trka je samo jedna od aktivnosti iz projekta “Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost“ koji finansira Evropska unija preko Mreže za ruralni razvoj Crne Gore i ALTER programa. Projekat partnerski sprovode Društvo mladih ekologa i organizacija Župa u srcu.

Start trke je u Miolju Polju u Župi u 19 h odakle će takmičari preko Puste Strane doći do Zagrada i dalje do Krstovača i uz Liveroviće dovesti do cilja opet u Miolju Polju. Dužina trase je 16 kilometara, a visinska razlika 300mnv.  Dionica je 15,5 km asfalta i 0,5km asfaltnih kocki.

Predviđeno je učešće profesionalaca i rekreativaca u muškoj i ženskoj kategoriji, a obezbijeđeni su pehari i medalje za najbolje. Organizatori su obezbijedili osvježenje za učesnike i gledaoce.

Trka će biti prilika za druženje, a organizatori će nastojati da ona postane i tradicionalna radi bolje promocije Župe i njenih prirodnih ljepota.

Takmičari se mogu prijavljivati za trku i dobiti više informacija na mail: zupausrcu@gmail.com ili na telefon 069 435 785

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Uginuće ribe u Slanom jezeru

Ono o čemu je NVO Društvo mladih ekologa nedavno  govorilo nažalost se i obistinilo. Desilo se uginuće ribe na Slanom jezeru koju nijesu uspjeli članovi Sportsko ribolovnog kluba Nikšić i volonteri NVO Društva mladih ekologa prebaciti iz dolina i vrtača u Slano jezero.

Srazmjere ove ekološke katastrofe su ogromne, trenutno je  teško procijeniti i iznijeti pretpostavku jer se radi o uginuću ribe u više dolina a i veća količina ribe i sitne mlađi je u mulju pa nije lako donijeti pravu procjenu. Situacija je utoliko alarmantnija jer je uginula velika količina mlađi što je ogromni problem za redovan priraštaj ribe u jezeru.

Padom nivoa vode u jezeru a samim tim i povlačenjem jezera na niže kote stvaraju se mala jezerca u koje ostaje riba zarobljena. Jezerca tokom ljeta presušuju i dolazi do uginuća ribe.

Ovakvo stanje se odavno moglo izbjeći da se pristupilo adekvatnom planiranju vodostaja i pravljenju ribljih staza ili zaravnavanju dolina. Međutim ribu djelimično spašavaju samo entuzijasti i iskreni ljubitelji sportskog ribolova i prirode i to u ovom trenutku nije dovoljno.

Smatramo da ne smije Elektroprivreda Crne Gore ostajati imuna na ovaj problem jer eksploatiše  vode jezera za proizvodnju električne energije a samim tim utiče i na promjene nivoa vode u jezeru.  Iako je primarni cilj Elektroprivrede proizvodnja električne energije savjesno je voditi računa i o nesmetanom funkcionisanju ekosistima Slanog jezera.

Napominjemo da uskoro treba da počne redovni godišnji remont Hidroelektrane “Perućica”, kada će doći do pražnjenja vode iz sistema kanala pa se i tu može očekivati novo uginuće ribe. Zahtijevamo da se preduzmu adekvatne mjere kako do toga ne bi došlo.

Ovim povodom pozivamo inspektora ribarstva da hitno sprovede inspekcijski nadzor i da o činjeničnom stanju informiše javnost.

Takođe pozivamo Ministarstvo poljoprivrede koje primarno gazduje vodama u Crnoj Gori da zajedno sa drugim relevantnim činiocima koji gazduju vodama Slanog jezera napravi plan i realizuje aktivnosti koje u budućnosti neće proizvoditi ovakve posledice.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno, Saopštenja za javnost | Ostavite komentar

Pomažemo očuvanje ribljeg fonda

Volonteri NVO Društvo mladih ekologa su učestvovali  u akciji spasavanja ribe na Slanom jezeru koju je organizovao Sportsko ribolovni klub Nikšić (SRK NK).

Smanjenjem vode u periodu ljeta dolazi do zarobljavanja znatne količine ribe u vrtačama i dolinama, koje vremenom presušuju i time dolazi do uginuća zarobljene ribe. Takvo stanje negativno utiče na brojnost ribljeg fonda a posebno je ugrožena sitna mlađ koja je i najmanje otporna na smanjenje kiseonika i hrane u vodi.

Uz dobru organizaciju i podršku tridesetak iskrenih ribolovaca i ljubitelja prirode akcijom je iz 4 doline prebačeno u jezero  120 kg ribe (šaran, klen, babuška) pri čemu je bilo dosta sitne mlađi.

Održivost ribljeg fonda u Slanom jezeru je višestruki izazov zbog ovakvih pojava, nepostojanja baraža na zatvaračnici i bespravnog izlova. Kada je u pitanju bespravni izlov značajne rezultate u suzbijanju krivolova postiže u poslednjem periodu čuvarska služba SRK NK, ali je potrebno da se potpomogne i od strane ribara i drugih lica koji borave na jezeru, u ne malom broju, u ovom periodu godine. Samo zajedničkim, odgovornim i aktivnim djelovanjem će se postići željeni rezultat. Društvo mladih ekologa će se u budućnosti zalagati da se pooštri kaznena politika za krivolovce.

SRK Nikšić ulaže značajne napore da unaprijedi održivost ribljeg fonda ne samo u ovom jezeru nego i u drugim vodama Nikšića sa kojima gazduje i NVO Društvo mladih ekologa će i u budućnosti nastojati da se uključuje i podržava iste i slične aktivnosti. Takođe ćemo nastojati da zajedno osmislimo programe koji će više promovisati jezera sa aspekta razvoja eko turizma.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno | Ostavite komentar

DMEN sedamnaesti put kampovao u Komarnici

Članovi nevladine organizacije Društvo mladih ekologa organizovali su sedamnaesti uzastopni ljetnji kamp u selu Komarnica, na samom ulazu u kanjon Nevidio. Kamp je realizovan od 6 do 8. jula.

Prilično loše vrijeme za ovaj period godine, sa nekoliko pljuskova i jakim vjetrom,  nije pokolebalo 14 učesnika našeg kampa da i ovog prvog julskog vikenda borave na izuzetnoj lokaciji, koja je iz godine u godinu sve sređenija i prilagođenija za boravak posjetilaca.

Posebnu zaslugu za to imaju članovi „Parka prirode Komarnica“ koji od prošle godine gazduju ovim prirodnim draguljem i koji su svojim aktivnostima doprinijeli da bude još ljepši. Takođe smo svjedoci da je, u odnosu na sedamnaestodošnji period posjete ovom lokalitetu, sve veći broj turista iz regiona i šire, koji ga posjećuju. Konstantno se uvećava i broj turista koji prolaze kroz kanjon.

Očekujemo da će nas i tokom narednog boravka kanjon dočekati u još ljepšem izdanju, sa dužnom brigom svih onih koji ga obilaze.

 

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar